Hoppa till innehåll

Nya flaggskepp har valts – forskningsfinansiering för finländska kompetenskluster i enlighet med FUI-färdplanen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 16.00 | Publicerad på svenska 18.11.2020 kl. 16.31
Pressmeddelande

Finlands Akademi har valt att komplettera sitt flaggskeppsprogram med fyra nya kompetenskluster. I den tredje utlysningen till flaggskeppsprogrammet betonades forskargruppernas samarbete med företagssektorn samt forskningens höga kvalitet, genomslag och förmåga till nytänkande Beslutet om de nya flaggskeppen är ett led i genomförandet av den nya flexibla partnerskapsmodellen i regeringens färdplan för forskning, utveckling och innovation. Finlands Akademi och Business Finland fattar beslut om annan finansiering som stöder partnerskapsmodellen inom november–december.

Utvidgningen av flaggskeppsprogrammet baserar sig på den tilläggsfullmakt som beviljats Finlands Akademi i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Av bevillningsfullmakten anvisades 25 miljoner euro för finansiering av nya flaggskepp. Dessutom har Finlands Akademi förberett sig på att finansiera flaggskeppen med ytterligare 20 miljoner euro under de kommande åren. Därmed uppgår den totala finansieringen för den tredje utlysningen för flaggskeppsprogram 2020–2024 till 45 miljoner euro.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko är nöjd med kompletteringen av flaggskeppsprogrammet. 

– Finlands och världens problem kan endast lösas genom forskning och uppfinningar som är tillämpningar av forskningsrön. Jag är glad över att de olika samarbetspartnerna har gått med i flaggskeppen på ett bra sätt. Det är också fint att notera att det igen finns en mångsidig och mångvetenskaplig samling forskningsprojekt på olika håll i Finland, säger minister Saarikko. 

Flaggskeppsprogrammet stöder högklassig forskning och det ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Det starka engagemanget från flaggskeppens bakgrundsorganisationer i verksamheten och finansieringen av flaggskeppen har en central roll när det gäller att uppnå målen.

De nu utvalda flaggskeppen har ett starkt samarbete med näringslivet och det övriga samhället. Bland deras samarbetspartner finns ett flertal stora företag, små- och medelstora företag och tillväxtföretag, läroanstalter, sjukhus och andra offentliga aktörer.

Flaggskeppen som valts ut i de två första ansökningsomgångarna har påbörjats. I och med den tredje ansökningsomgången omfattar flaggskeppsprogrammet nu sammanlagt tio kompetenskluster, vars bakgrundsorganisationer är sju universitet, fem forskningsinstitut, HNS och Finlands Röda Kors Blodtjänst.

De nya flaggskeppen är:

  • Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar (Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Finlands Röda Kors Blodtjänst)
  • Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC (Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet)
  • Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt (InFLAMES) (Åbo universitet, Åbo Akademi)
  • Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner (UNITE) (Östra Finlands universitet, FGI, Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet)

Finlands Akademis pressmeddelande

Mer information:

Direktör Erja Heikkinen, tfn 0295 330 101
Undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, tfn 0295 330 247