Hoppa till innehåll

Utfrågning av ministrarna Andersson och Kosonen i Europaparlamentets utskott

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2019 8.49
Nyhet

En utfrågning av undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen hålls i Europaparlamentets utskott den 4 september i Bryssel. Ministrarna presenterar Finlands EU-ordförandeskaps prioriteringar i utskottet för kultur och utbildning (CULT).

Prioriteringarna är bland annat kontinuerligt lärande, ett europeiskt område för utbildning, programmen Erasmus+ och Kreativa Europa, den europeiska audiovisuella branschens konkurrenskraft, kvaliteten på ungdomsarbetet och ungdomsarbetarnas utbildning, digitalt ungdomsarbete, bekämpning av korruption inom idrottssektorn samt en trygg idrottsmiljö för barn och unga.

Förmiddagen den 8 november håller rådet ett möte om utbildningsfrågor och ekonomiska och finansiella frågor. Det är förstå gången någonsin som dessa frågor behandlas samtidigt vid rådets möte. Ministrarna kommer att inom ramen för genomförandet av den strategiska agendan diskutera vid mötet hur genomslagskraft, effektivitet och hög kvalitet hos utbildningen bidrar till en stark ekonomisk grund i Europa. 

Utfrågningarna är en del av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. I samband med utfrågningarna kan utskotten ställa frågor om aktuella ämnen till ministrarna. Vid utfrågningarna i parlamentet representerar ordförandeskapets ministrar i första hand Europeiska unionens råd.

Under Europaparlamentets femåriga mandatperiod finns det ingen finländsk ledamot i utskottet för kultur och utbildning.

Mötena i parlamentsutskotten direktsänds på webben.

Mer information: Henrik Ruso, EU-samordnare, tfn +358 295 330 161

Förfrågningar om ministerintervjuer i Bryssel: Eeva Laavakari, informatör, Finlands ständiga representation vid EU, tfn +32 473 531 340, [email protected]

Andra webbplatser