Hoppa till innehåll

Minister Kurvinen:
Tilläggsfinansiering för utveckling och stärkande av landskapens universitetscenter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 11.57
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat sex universitetscenter sammanlagt tre miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla verksamheten och stärka de regionala och samhälleliga effekterna. Finansieringen är av engångskaraktär och består av outdelade budgetmedel för universitetens strategibaserade finansiering för 2020.

– Högskolepolitikens nya inriktning är att stärka det regionala högskolenätverket, säger forsknings-och kulturminister Antti Kurvinen.

– Universitetscentrens viktiga arbete tjänar de studerande och forskningen på nationell nivå samt inom centrens verksamhetsområden i Kajanaland, Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Savolax och Päijänne-Tavastland. Med finansieringen vill jag ytterligare öka universitetscentrens betydelse, tillägger minister Kurvinen.

Besluten om finansiering fattades på basis av universitetens ansökningar. Vid bedömningen av ansökningarna betonades samarbetet för att stärka det regionala arbetskrafts- och kompetensbehoven, åtgärder inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt samarbetet med näringslivet. Dessutom beaktades främjandet av studerandes och forskares möjligheter till sysselsättning i universitetsstäderna.

Universitetscentrens verksamhetsmiljöer varierar stort i fråga om såväl näringsstruktur, befolkningsutveckling som innovationsmiljöer, så prioriteringarna i universitetscentrens ansökningar varierade. Alla ansökningar hade en tydlig koppling inte bara till universitetscentrets strategi, utan också till det egna landskapets strategi, kompetensspetsar och ekosystem under uppbyggnad.

Beviljad finansiering

Samordningsuniversitet Universitetscenter Beviljad finansiering, belopp i euro
Uleåborgs universitet Kajana universitetscenter 400 000
Tammerfors universitet Björneborgs universitetscenter 541 000
Tammerfors universitet Seinäjoki universitetscenter 531 000
Jyväskylä universitet Karleby universitetscenter 528 000
Helsingfors universitet S:t Michels universitetscenter 500 000
Helsingfors universitet Lahtis universitetscenter 500 000
Sammanlagt   3 000 000

Pressmeddelande 11.10.2021: Mer stöd till högskolorna för utveckling av verksamheten och stärkande av universitetscentrumen

Mer information: Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309

Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning