Hoppa till innehåll

Mer stöd till högskolorna för utveckling av verksamheten och stärkande av universitetscentrumen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 11.56 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 12.20
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat drygt 13 miljoner euro för universitetens och yrkeshögskolornas strategiska utveckling. Summan fördelas mellan universiteten, yrkeshögskolorna och universitetens övningsskolor.

I enlighet med forsknings- och kulturminister Antti Kurvinens riktlinjer har ministeriet reserverat tre miljoner euro som under slutet av 2021 ska anvisas för utveckling av universitetscentrumen. Målet är att stärka universitetscentrumen. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om allokeringen av tilläggsfinansieringen till universitetscentrumen på basis av de ansökningar som fås i slutet av oktober.

– Jag vill rikta extra stöd till utveckling av högskolorna, utan att glömma universitetscentrumen. Genom att stödja universitetscentrumen stärks deras genomslag i regionerna och på riksnivå, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Universitetscentrumen finns i Kajana, Karleby, Lahtis, S:t Michel, Björneborg och Seinäjoki. Universitetscentrumen har en viktig roll i förbättrandet av livskraften i sina placeringsstäder och placeringslandskap, höjningen av kompetensnivån och utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten.

– Huvudlinjen under denna regeringsperiod är att höja utbildningsnivån och svara på bristen på kompetent arbetskraft i hela landet. Denna linje har förverkligats genom att höja finansieringen av högskolorna samt genom att fördela nya utbildningsansvar och 10 000 nybörjarplatser till högskolorna runtom i Finland, fortsätter minister Kurvinen.

Av yrkeshögskolorna får Centria YH, Kajana YH, Seinäjoki YH samt Karelia YH var och en 146 000–180 000 euro i tilläggsstöd för utveckling av verksamheten i enlighet med sin strategi. Alla dessa fyra yrkeshögskolor har också fått nya utbildningsansvar under denna regeringsperiod. Lapplands YH får 200 000 euro för att stärka FUI-verksamheten med näringslivet. Finansieringen hänför sig till stödåtgärderna för den akuta strukturomvandlingen i Kemi.

Alla universitet får tilläggsfinansiering för utveckling enligt sin strategi.

Fördelningen av tilläggsanslaget enligt högskola

Universitet Totalt, euro
Aalto-universitetet 1 474 000
Helsingfors universitet 2 177 000
Östra Finlands universitet 887 000
Jyväskylä universitet 705 000
Lapplands universitet 207 000
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet 318 000
Uleåborgs universitet 977 000
Svenska handelshögskolan 101 000
Konstuniversitetet 256 000
Tammerfors universitet 1 092 000
Åbo universitet 758 000
Vasa universitet 247 000
Åbo Akademi 359 000
Senare riktas till universiteten för utveckling av universitetscentrumen och stärkande av den regionala genomslagskraften 3 000 000
Summa 12 558 000
Yrkeshögskola Totalt, euro
Lapplands yrkeshögskola 200 000
Kajana yrkeshögskola 146 000
Yrkeshögskolan Karelia 150 000
Seinäjoki yrkeshögskola 180 000
Yrkeshögskolan Centria 150 000
Summa 826 000

Mer information: Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309