Hoppa till innehåll

Kulturen och de kreativa branscherna får finansiering för återhämtning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 15.02
Pressmeddelande
Foto: Europeiska kommissionen. Mauro Bottaro.

Genom Finlands program för hållbar tillväxt görs det en satsning på kulturens och de kreativa branschernas tillväxt och förnyelse. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat aktörer inom kulturbranschen och de kreativa branscherna fyra miljoner euro i statsunderstöd för utveckling av innovativa tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer. Utlysningen av understöd var det första steget i ministeriets strukturstöd på sammanlagt 30 miljoner euro för förnyelse inom kulturbranschen och de kreativa branscherna.

Med strukturstödet främjas utveckling och digitalisering av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom kulturen och kreativa branscher. I linje med Finlands program för hållbar tillväxt är strukturstödets mål att öka sysselsättningen inom de kreativa branscherna och att öka betydligt branschernas andel av BNP från nuvarande 3,5 procent fram till 2026.

Enligt forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen stöder strukturstödet den hårt drabbande kulturbranschens framtid och innovation.

- De kreativa branscherna sysselsätter människor, de gör Finlands regioner livskraftiga och skapar välbefinnande runt om i landet. Denna positiva inverkan kan stärkas ytterligare genom stöd till kulturens och de kreativa branschernas tillväxt. Mitt mål är att fler finländare ska hitta arbete och möjligheter till företagande inom kulturbranschen i framtiden, säger minister Kurvinen.

Utlysningen resulterade i 184 ansökningar. Stöd beviljades 20 projekt inom den audiovisuella branschen, arkitekturen, scenkonsten (musik, teater, dans, cirkus), formgivningen, museer, kulturarv och den visuella konsten. Projekten främjar utvecklingen av tjänster inom kulturbranschen, kulturexport och hanteringen av information om upphovsrätten.

- De nya initiativ som finansieras ökar internationaliseringen inom kulturbranschen och öppnar nya möjligheter att utnyttja digitaliseringen. Inom projekten bedrivs branschövergripande samarbete och verksamhet med potential att bestående ändra vårt sätt att agera, och de skapar nya möjligheter inom kulturbranschen, säger minister Kurvinen.

- Denna utdelning av understöd är den första delen av en större helhet för att sätta fart på tillväxten inom de kreativa branscherna. Jag ser fram emot att nästa vår få bevilja finansiering till ännu fler projekt, fortsätter Kurvinen.
Följande utlysning av strukturstöd ordnas våren 2022, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i budgeten för 2022. 

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av programmet för hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Finansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Programmet är uppdelat i fyra pelare, och strukturstödet för förnyelse inom kulturen och de kreativa branscherna ingår i pelare tre: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt. Pelarens finansiering uppgår till sammanlagt 636 miljoner euro, varav andelen stöd för förnyelse inom kulturen och de kreativa branscherna på 40 miljoner euro fördelas mellan undervisnings- och kulturministeriets strukturstöd (30 miljoner euro) och arbets- och näringsministeriets/Business Finlands innovationsfinansiering (10 miljoner euro).

I den första fasen kunde undervisnings- och kulturministeriet fördela 4 miljoner euro i strukturstöd, som ett led i genomförandet av Finlands återhämtnings- och resiliensplan. Utlysningarna av strukturstöd för kultur och kreativa branscher infaller huvudsakligen 2022 och 2023. Nästa år utlyses ca 14 miljoner euro, 2023 ca 9 miljoner euro och 2024 ca 3 miljoner euro.

Mer information:
Minna Karvonen, direktör, tfn 0295 330 142
Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 067

Mer om detta ämne

Finlands program för hållbar tillväxt: Planen för återhämtning och resiliens (på finska)


Next Generation EU -logo.