Hyppää sisältöön

Kulttuurin ja luovien alojen elpymisen rahoitus käynnistyi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 15.02
Tiedote
Kuva: Euroopan komission audiovisuaaliset palvelut. Kuvaaja: Mauro Bottaro.

Kulttuurin ja luovien alojen nousuun ja niiden kestävään uudistumiseen panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina neljä miljoonaa euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Avustushaku oli ensimmäinen osa ministeriön kaikkiaan 30 miljoonan euron Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan rakennetuella tuetaan pandemiasta kärsineen kulttuurialan tulevaisuutta ja innovaatioiden kehittymistä.

-    Luovat alat työllistävät sekä luovat elinvoimaa alueille ja hyvinvointia ihmisille ympäri Suomen. Tätä hyvää voidaan vahvistaa entisestään tukemalla kulttuurin ja luovien alojen kasvua. Tavoitteeni on, että tulevaisuudessa entistä useampi suomalainen saa töitä ja löytää yrittämisen mahdollisuuksia kulttuurialalta, sanoo ministeri Kurvinen.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 184. Tukea myönnettiin 20 hankkeelle, jotka edustavat av- ja elokuva-alaa, arkkitehtuuria, esittäviä taiteita (musiikki, teatteri, tanssi, sirkus), muotoilua, museoita ja kulttuuriperintöä sekä visuaalisia taiteita. Hankkeissa edistetään myös laajasti kulttuurin alan palveluiden kehittämistä, kulttuurivientiä sekä tekijänoikeustiedon hallintaa ja hyödyntämistä.

-    Rahoitettavat uudet avaukset lisäävät kulttuurialan kansainvälistymistä ja avaavat uusia mahdollisuuksia digitalisaation hyödyntämiseen. Tuetuissa hankkeissa on monialaista yhteistyötä ja sellaisia toimintamalleja, joissa on potentiaalia muuttaa pitkäkestoisesti tapaamme toimia ja luoda uusia mahdollisuuksia kulttuurialalle, ministeri Kurvinen sanoo.

-    Nyt jaettu tukipotti on vasta ensimmäinen osa isoa kokonaisuutta, joka tähtää luovien alojen kasvun vauhdittamiseen. Odotan, että pääsen ensi keväänä myöntämään rahoitusta vielä isommalle joukolle hankkeita, Kurvinen korostaa.

Seuraava rakennetuen avustushaku järjestetään keväällä 2022 edellyttäen, että eduskunta päättää osoittaa siihen tarvittavat määrärahat vuoden 2022 talousarviossa. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vauhditetaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Pilarin kolme rahoitusosuus on yhteensä 636 miljoonaa euroa, josta kulttuurin ja luovien alojen uudistumisen tuen osuus 40 miljoonaa euroa Kokonaisuus jakaantuu opetus- ja kulttuuriministeriön rakennetukeen (30 milj. euroa) ja TEM/Business Finlandin innovaatiorahoitukseen (10 milj. euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli käytettävissään rakennetukiavustuksiin ensimmäisessä vaiheessa neljä miljoonaa euroa osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa. Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen avustushaut painottuvat vuosille 2022 ja 2023. Ensi vuonna haettavana on noin 14 miljoonaa euroa, vuonna 2023 noin 9 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
johtaja Minna Karvonen, p. 02953 30142
neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, p. 02953 30067

Aiheeseen liittyvää

Suomen kestävän kasvun ohjelma: Elpymis- ja palautumissuunnitelma
Next Generation EU -logo.