Hoppa till innehåll

Kimmo Levä blir generaldirektör för Nationalgalleriet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.43
Pressmeddelande
Bild: Roni Rekomaa, Finlands museiförbund

Statsrådet har utnämnt filosofie magister Kimmo Levä till generaldirektör för Nationalgalleriet. Levä har varit verksam i olika ledande uppgifter inom museibranschen sedan 1994. Uppgiften tillsätts för tiden 1.9.2021-31.8.2026.

Kimmo Levä är generaldirektör för Museiförbundet-koncernen sedan februari 2020. Han har dessutom varit generalsekreterare för Finlands museiförbund rf, verkställande direktör för FMA Creations Oy, verkställande direktör för Oy Chronicon Ltd och styrelseordförande för Yhteinen perintö Oy. Tidigare har han varit direktör för museitjänster vid Åbo stad, museidirektör och ombud för Mobilia-stiftelsen samt chefredaktör.

Nationalgalleriet (www.kansallisgalleria.fi) är en självständig offentligrättslig stiftelse som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Stiftelsen har till uppgift att se till att Nationalgalleriets samling, som ägs av staten, upprätthålls och utökas, att bedriva utställningsverksamhet och annan konstmuseiverksamhet samt att i egenskap av sakkunnig inom konstmuseisektorn delta i utvecklandet av museisektorn. Nationalgalleriet omfattar Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Nationalgalleriet har ca 300 anställda.

Generaldirektören har till uppgift att i synnerhet leda och utveckla Nationalgalleriets verksamhet samt att svara för att Nationalgalleriet fyller sitt syfte och att dess uppgifter sköts på ett resultatrikt sätt. Uppgiften som generaldirektör söktes av 11 personer.

Mer information: överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 3 30129, undervisnings- och kulturministeriet