Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2022. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
December 2021-Januari 2022 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
Februari, 2022 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av Karjalan Liitto ry och Sofia-opiston kannatusyhdistys ry Petra Heikkinen
Februari, 2022 Främjande av dialogen mellan religioner Hanna Kiiskinen
Februari, 2022 Specialunderstöd för projekt inom Rysslandsprogrammet för konst och kultur Maija Lummepuro
Februari, 2022 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
Februari, 2022 Specialunderstöd för informations-, utbildnings- eller utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala miljön Anna Vuopala
Februari, 2022

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2022-2023

Mervi Eskelinen
Februari, 2022 Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren 2022–2023 Mika Puukko
Mars 2021 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
Mars, 2022 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Hanna Kiiskinen
Mars, 2022 Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens Laura Mäkelä
Mars, 2022 Specialunderstöd för stöd i småbarnspedagogiken Kirsi Alila
April, 2022 Träningsstipendier för idrottare Kari Niemi-Nikkola
April, 2022 Specialunderstöd för utveckling av kvalitet, utvärdering och ledarskap i småbarnspedagogiken Kirsi Alila
April, 2022 Specialunderstöd för utveckling av småbarnspedagogik pä sjukhus Tarja Kahiluoto
April, 2022 Specialunderstöd för ordnande av sjukhusundervisning Erja Vitikka
April, 2022 Specialunderstöd för kompensation av avtalsmodellen för nyttjanderätt till observationsskog 2022 Jukka Lehtinen
Juni, 2022 Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
preciseras senare Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt olika föredragande
preciseras senare Finansieringsplan för grundläggande renovering av kulturlokaler och anläggningsprojekt Tiina Eerikäinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för organisationer inom fritt bildningsarbete, rådgivningsorganisationer samt vissa andra organisationer Annika Bussman, Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen Mika Puukko
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Allmänna idrottsprojekt olika föredragande
 
a