Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2023. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Februari, 2023 Specialunderstöd för att lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturomrodet Maija Lummepuro
Februari, 2023 Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Tuiula Maijala, olika föredragande
Februari, 2023 Specialunderstöd för utvecklingsprojekt som hänför sig till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet Iina Berden
Februari, 2023 Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet Regionförvaltningsverket
Februari, 2023 Specialunderstöd: Utbildning i grundläggande literacitet samt integrerande utbildning i svenska/finska språket för invandrare som passerat integrationstiden, 2. Utbildningar som stärker vuxnas basfärdigheter Annika Bussman
Februari, 2023 Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för åtgärder som förebygger ungas gängbildning och brottslighet 2023–2024 Mika Puukko
Februari, 2023 Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken 2023–2024 Mervi Eskelinen
Mars, 2023 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
Mars, 2023 Specialunderstöd för informations-, utbildnings- eller utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala miljön Anna Vuopala
Mars, 2023 Vissa allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2023 specificerade ändamål Tuula Maijala, olika föredragande
Mars, 2023 Främjande av dialogen mellan religioner Hanna Kiiskinen
Mars, 2023 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Hanna Kiiskinen
Mars, 2023 Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher Elina Mäkelä, Sanna Käyhkö
April, 2023 Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens Silja Hakulinen
April, 2023 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
April, 2023 Specialunderstöd för kompensation av avtalsmodellen för nyttjanderätt till observationsskog 2023 Jukka Lehtinen
April, 2023 Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för samarbetet i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen Mika Puukko
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utveckling av forskning Sami Niinimäki