Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2024. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Februari, 2024 Projektlunderstöd för att lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturområdet Maija Lummepuro
Februari, 2024 Projektunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet Regionförvaltningsverket
Februari, 2024 Statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2027 Mika Puukko, Mervi Eskelinen
Mars, 2024 Allmänt understöd för främjande av dialogen mellan religioner Hanna Kiiskinen
Mars, 2024 Allmänt understöd för registrerade religiösa samfunds verksamhet Hanna Kiiskinen
Mars, 2024 Vissa allmänna understöd och projektunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2024 specificerade ändamål olika föredragande
Mars/april, 2024 Berättighet till statsunderstöd för riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet under 2024-2027 Emma Taipale
April (OBS. 2.4.), 2024 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
April, 2024 Specialunderstöd för kompensation av avtalsmodellen för nyttjanderätt till observationsskog 2024 Jukka Lehtinen
Maj, 2024 Understöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Tuula Maijala, olika föredragande
Maj, 2024 Understöd för projekt för utveckling av visuell konst, arkitektur och formgivning Mari Karikoski
fortlöpande ansökan Projektunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen Mika Puukko
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utveckling av forskning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Allmänna idrottsprojekt Olika föredragande