Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2021. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti, 2021 Sport science research projects Samuli Rasila
Augusti, 2021 Specialunderstöd för att utveckla de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek Leena Aaltonen
Augusti, 2021 Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2021–2022 för att jämna ut följderna av coronaviruset (COVID-19) Mika Puukko
Augusti, 2021 Statligt specialunderstöd till åtgärder som krävs på grund av den utvidgade personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården, särskilt stärkandet av den generellt inriktade elevhälsan i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och i gymnasierna och yrkesläroanstalterna 2021–2022 Jussi Pihkala
September, 2021 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
September, 2021 Verksamhetsunderstöd för sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
September, 2021 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2022 Mikko Cortés Téllez
September, 2021 Understöd för religiösa sommarevenemang Hanna Kiiskinen
September, 2021 Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
September, 2021 Coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus Päivi Salonen, Mirva Mattila
September-november, 2021 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2022 Marja N. Pulkkinen
September-november, 2021 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
Oktober, 2021 Specialunderstöd för att stödja tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet, gemensamma tjänster för allmänna bibliotek samt för digitalisering av museernas samlingar Tapani Sainio
Oktober, 2021 Utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil Päivi Aalto-Nevalainen
Oktober, 2021 Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer Kari Niemi-Nikkola, Päivi Aalto-Nevalainen, Sari Virta
Oktober, 2021 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamheten vid Finlands kulturinstitut Riitta Heinämaa
Oktober, 2021 Specialunderstöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Petra Heikkinen
Oktober, 2021 Allmänt understöd för hushållsrådgivningsorganisationers verksamhet Petra Heikkinen
Oktober, 2021 Allmänt understöd för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri Petra Heikkinen
Oktober, 2021 Statligt specialunderstöd för samarbete mellan förvaltningsområden för att minska skolsegregation och för stadsplanering Minna Polvinen
November, 2021 Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten Leena Aaltonen
November, 2021 Specialunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut Petra Heikkinen
November, 2021 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur olika föredragande
November, 2021 Understöd för vissa specialmuseer Mirva Mattila
November, 2021 Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet Anne Mattero
November, 2021 Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet Anne Mattero
November, 2021 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: kulturell verksamhet för utlandsfinländare eller finsk-ugriskt samarbete med Ryssland Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
November, 2021 Allmänt understöd för att främja barnkultur Iina Berden
November, 2021 Träningsstipendier för idrottare Kari Niemi-Nikkola
November, 2021 Special transfers for sport science further research projects Samuli Rasila
November, 2021 Idrottsvetenskap: forskningssamfund och informationsförmedlingssammanslutningar Samuli Rasila
November, 2021 Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter Samuli Rasila
November, 2021 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
November, 2021 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete Petra Heikkinen
November, 2021 Allmänt understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) Petra Heikkinen
November, 2021 Allmänt understöd för verksamheten som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt för bildningsarbetet  för utlandsfinländare som Sofian kannatusyhdistys ry utför  Petra Heikkinen
November-december, 2021 Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet 2022 (föreningsstöd) Sari Virta
December, 2021 Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar  
December, 2021 Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa  
December, 2021 Statens extra idrottspension Kari Niemi-Nikkola
December, 2021 Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter  
December, 2021 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet   Leena Aaltonen
December, 2021 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
December, 2021 Statsunderstöd för lokalkostnader Tiina Eerikäinen
December, 2021 Statsunderstöd som beviljas enligt särskilda kriterier   flera olika föredragande
December, 2021 Verksamhetsunderstöd för nationella konstinstitutioner Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
December, 2021 Investeringsbidrag för anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler Tiina Eerikäinen
Mars, 2022 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning Sami Niinimäki, olika föredragande
fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen Mika Puukko
a