Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2022. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti, 2022 Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher Elina Mäkelä
Augusti, 2022 Statsunderstöd för främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens Marja. N Pulkkinen
September, 2022 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
September, 2022 Verksamhetsunderstöd för sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
September, 2022 Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för åren 2022–2024 för att jämna ut följderna av coronaviruset (COVID-19) Mika Puukko
September, 2022 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2023 Mikko Cortés Téllez
September, 2022
 
Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
September, 2022 Specialunderstöd för kulturexport Kimmo Aulake
September-oktober,  2022 Specialunderstöd för att utveckla de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek Leena Aaltonen
Oktober, 2022 Sport science research projects Samuli Rasila
Oktober, 2022 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2023 Marja N. Pulkkinen
Oktober, 2022 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
Oktober, 2022 Specialunderstöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att stöda museernas digitala övergång Tapani Sainio
Oktober, 2022 Skol i Rörelse och studieutvecklingsbidrag för drift av mellanstadier och gymnasieskolor för yrkesutbildningar 1.12.2022-31.12.2023 Päivi Aalto-Nevalainen
Oktober, 2022 Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten Leena Aaltonen
Oktober, 2022 Allmänt understöd för verksamhet vid Finlands kulturinstitut Riitta Heinämaa
Oktober, 2022 Specialunderstöd för främjande av visuell konst Mari Karikoski
Oktober, 2022 Specialunderstöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Petra Heikkinen
Oktober, 2022 Allmännt understöd för hushållsrådgivningsorganisationer samt för organisationer inom hantverk och konstindustri Petra Heikkinen
Oktober-november, 2022 Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt olika föredragande
Oktober-november, 2022 Stora motions- och idrottsevenemang Hannu Tolonen
November, 2022 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete Petra Heikkinen
November, 2022 Allmänt understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)  Petra Heikkinen
November, 2022 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur olika föredragande
November, 2022 Understöd för vissa specialmuseer Mirva Mattila
November, 2022 Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet Sanna Käyhkö
November, 2022 Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet Sanna Käyhkö
November, 2022 Allmänt verksamhetsstöd till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller de finsk-ugriska folkens internationella kultursamarbete Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
November, 2022 Allmänt understöd för att främja barnkultur Iina Berden
November, 2022 Utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil Päivi Aalto-Nevalainen
November, 2022 Träningsstipendier för idrottare Kari Niemi-Nikkola
November, 2022 Special transfers for sport science further research projects Samuli Rasila
November, 2022 Statsunderstöd för lokalkostnader  
November, 2022 Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet 2023 (föreningsstöd) Sari Virta
December, 2022 Idrottsvetenskap: forskningssamfund och informationsförmedlingssammanslutningar Samuli Rasila
December, 2022 Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter Samuli Rasila
December, 2022 Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer Kari Niemi-Nikkola, Päivi Aalto-Nevalainen, Sari Virta
December, 2022 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
December, 2022 Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar Mikko Helasvuo
December, 2022 Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa Mikko Helasvuo
December, 2022 Statens extra idrottspension Kari Niemi-Nikkola
December, 2022 Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter Mikko Helasvuo
December, 2022 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet   Leena Aaltonen
December, 2022 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
December, 2022 Allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas enligt särskilda kriterier olika föredragande
December, 2022 Verksamhetsunderstöd för nationella konstinstitutioner Katri Santtila
December, 2022 Investeringsbidrag för anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler  
December, 2022 Specialunderstöd för kompetenscentren på ungdomsområdet Emma Taipale, olika föredragande
April, 2023 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Samuli Rasila
fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen, olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utveckling av forskning Sami Niinimäki, olika föredragande
fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen olika föredragande
 
a