Hoppa till innehåll

Dialogkort främjar kulturell mångfald och hållbar utveckling

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 12.06
Nyhet

Med Dialogkortsverktyget, som utvecklats av undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande, kan konst- och kulturorganisationer göra sin verksamhet mer jämlik och hållbar. Dialogkorten kan beställas gratis.

Dialogkorten används i tre timmars workshoppar där man diskuterar hur kulturell mångfald och hållbar utveckling återspeglas på arbetsplatsen och i branschen samt hur en organisation bättre kan ta hänsyn till dem i sin verksamhet.

- I det praktiska intressentarbetet har det ansetts viktigt att öka kunskapen om mångfald och jämlikhet och att satsa på utveckling av mångfaldsledning, säger Maija Lummepuro, kulturråd vid undervisnings- och kulturministeriet.

Workshopparna kan anordnas på egen hand, eftersom korten levereras med en handbok för facilitatorer som innehåller all information och allt material du behöver. Vid behov kan du boka en mångfaldsagent, utbildad av Kultur för alla-tjänsten och Globe Art Point, som dialogkortsfacilitator.

- Korten kan användas i små grupper för att inleda en diskussion om kulturell mångfald och hållbar utveckling, lära känna begreppen och förstå vad de innebär i ens eget arbete. Konkreta förändringar i arbetet kan gälla till exempel rekrytering, återvinningspraxis eller framtagande av en jämlikhetsplan, säger Tomi Aho, specialsakkunnig vid Centret för konstfrämjande.

Dialogkorten är ett svar på slutrapporten från undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland och justitieministeriets handlingsprogram Ett jämlikt Finland, som syftar till att bekämpa strukturell rasism och främja goda befolkningsrelationer.

Dialogkorten hjälper arbetsplatser att sätta upp och uppnå jämlikhetsmål inom ramen för planetens bärkraft, eftersom korten bygger på målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.
Utöver undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Kultur för alla-tjänsten utvecklades dialogkorten 2021–2023 av ett brett spektrum av konstnärer, konst- och kulturaktörer samt klimatexperter. Korten är illustrerade med verk av nio konstnärer med olika kulturell bakgrund, utvalda genom en anbudsinfordran våren 2022.

Beställ korten och starta en konstruktiv diskussion på din arbetsplats för ett mer mångfaldigt och hållbart Finland.

Mer information: konstexpert Anna Sidorova, Centret för konstfrämjande, tfn 0295 330 859

Kulturens tillgänglighet och mångfald (UKM)

#taiteenmoninaisuus
#diversityinart
#konstensmångfald