Hoppa till innehåll

Den riksomfattande elevenkäten har inletts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2022 10.07 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 11.01
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett den femte riksomfattande elevenkäten om barns och ungas hobbyönskemål i anknytning till skoldagen. Skoleleverna väljer de hobbyer som intresserar dem mest bland 81 alternativ. Den riksomfattande elevenkäten är ett led i genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Enkäten kan besvaras fram till den 16 november.

Elevenkäten har skickats till alla rektorer i lågstadiet och högstadiet i landet, och enkäten är avsedd för elever i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen. Utöver favorithobbyer tillfrågas eleverna också om vilka hobbyer de är intresserade av att prova på.   

Genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet grundar sig på skolelevernas hobbyönskemål. Kommunerna ska välja och ordna hobbyer utifrån resultaten av enkäten. Hobbyverksamheten ordnas i skolans lokaler eller i andra lokaler, till exempel idrottshallar eller museer. 

Mätt i deltagarantal är undervisnings- och kulturministeriets elevenkät ett av de viktigaste instrumenten för att höra barn och unga i vårt land. Undervisnings- och kulturministeriet genomförde elevenkäten senast år 2020, som då besvarades av 215 000 elever.

Enkätresultaten publiceras i december på ministeriets webbplats.

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069

#Koululaiskysely #SuomenMalli

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät (på finska)  
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Idrott Unga Utbildning