Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely 

Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä.

Koululaiskysely lähetetään kaikkien ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja se on tarkoitettu vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaille. Rehtoreita ja opettajia pyydetään välittämään kysely koulun oppilaille.

Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Oppilaiden nimiä ei kysytä. Koululaiset voivat vastata kyselyyn omalla älypuhelimella, koulun mobiililaitteilla tai pöytäpäätelaitteella joko oppitunnilla tai vapaa-ajalla. Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä sen yhdessä huoltajan kotona tai opettajan kanssa koulussa.

Koululaiskyselystä julkaistaan jokaisen koulun ja valtakunnalliset tulokset tällä verkkosivulla.

Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia Suomen mallin haussa.

Koululaiskyselyn tulokset

Koululaiskyselyn tulokset 15.12.2022 (pdf)
Koululaiskyselyn 2022 tulokset ylä- ja alakoulut 1.2.2023taulukko (excel)
Koululaiskysely 2022 (pdf)

Aiemmat tulokset

Lisätietoja Koululaiskyselystä 

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330069   Sähköpostiosoite: