Hoppa till innehåll

Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter inleds

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 10.18
Nyhet

Undersökningen av den vuxna befolkningens färdigheter i att läsa, räkna och lösa problem, det så kallade PISA för vuxna, inleds i september. Det är viktigt att få med tillräckligt många deltagare med tanke på undersökningens framgång och forskningsmaterialets kvalitet och användbarhet. Det behövs över 4 000 deltagare.

Finland deltar tillsammans med över 30 andra länder i den internationella undersökningen av vux-nas färdigheter (PIAAC 2023), som samordnas av OECD. I undersökningen används praktiska öv-ningar för att utvärdera färdigheter som vuxna använder i vardagen och på jobbet.  

Undersökningen producerar ett värdefullt och aktuellt kunskapsunderlag till stöd för utbildnings- och arbetspolitiken och kompetensutvecklingen. Med undersökningen utreds bland annat nivån på de grundläggande färdigheterna och hur den förändras, kopplingen mellan utbildning, arbetsupp-gifter och färdigheter, användningen av färdigheter samt sambandet mellan färdigheter och en-skilda människors liv.

Målgruppen för undersökningen är hela befolkningen i åldern 16–65 år. Statistikcentralen inleder forskningsintervjuerna i september, och de kommer att pågå fram till mars 2023. Målet är att få med över 4 000 deltagare. Varje person som bjuds in att delta i undersökningen representerar en stor del av den vuxna befolkningen, och därmed är varje deltagare viktig. De första resultaten kommer att publiceras 2024.

Genom undersökningen kartläggs kompetensutvecklingsbehov

Den förra undersökningen genomfördes 2011–2012. Då var färdigheterna bland de bästa i Finland bland deltagarländerna, endast i Japan var färdigheterna i läsning och räkning bättre än i Finland. Samtidigt framgick det att de grundläggande färdigheterna hos cirka 600 000 personer i arbetsför ålder låg på en nivå som gör det svårare att klara sig i arbetet och i vardagen.

Färdigheter i läsning, räkning och problemlösning är grundstenar för ett aktivt deltagande i sam-hället och arbetslivet. De skapar en grund för kontinuerligt lärande och kritisk mediekompetens. Det ligger i hela Finlands intresse att säkerställa en god nivå på de grundläggande färdigheterna hos befolkningen. Goda grundläggande färdigheter är också ett kännetecken och en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Undersökningen finansieras och styrs av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och nä-ringsministeriet. Utbildningsstyrelsen stöder styrningsarbetet. Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Statistikcentralen ansvarar för genomförandet av undersökningen.

Mer information:

  • Petri Haltia, undervisningsråd (undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 096)
  • Maija Lyly-Yrjänäinen, specialsakkunnig (arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 297)

Länkar:
Statistikcentralens pressmeddelande

Jyväskylä Universitet
OECD
PIAAC 2012