Hyppää sisältöön

Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus alkaa

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 10.18
Uutinen

Aikuisten Pisaksikin kutsuttu aikuisväestön luku- numero- ja ongelmanratkaisutaitojen arviointi alkaa syyskuussa. Tutkimuksen onnistumisen ja tutkimusaineiston laadun ja hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että siihen saadaan riittävästi osallistujia. Osallistujia tarvitaan yli 4 000.

Suomi osallistuu yhdessä yli 30 muun maan kanssa OECD:n koordinoimaan Kansainväliseen aikuisten taitotutkimukseen (PIAAC 2023). Tutkimuksessa arvioidaan käytännönläheisin tehtävin taitoja, joita arjessa ja työssä käytetään.  

Tutkimus tuottaa koulutus- ja työpolitiikan ja osaamisen kehittämisen tueksi arvokasta ajankohtaista tietopohjaa. Tutkimuksella selvitetään mm. perustaitojen tasoa ja sen muutosta, koulutuksen ja työtehtävien yhteyttä taitoihin, taitojen käyttöä sekä taitojen yhteyksiä yksilöiden elämänkulkuun. 

Tutkimuksen kohdejoukkona on koko 16-65-vuotias väestö. Tilastokeskus aloittaa tutkimushaastattelut syyskuussa ja niitä tehdään vuoden 2023 maaliskuulle. Tavoitteena on saada yli 4 000 osallistujaa. Jokainen tutkimukseen kutsuttu edustaa isoa joukkoa aikuisväestöä, joten jokainen osallistuja on tärkeä. Ensimmäiset tulokset julkaistaan vuonna 2024.

Tutkimuksen avulla tunnistetaan osaamisen kehittämistarpeita 

Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuosina 2011-2012. Tuolloin taidot olivat Suomessa osallistuja-maiden parhaimmistoa, vain Japanissa luku- ja numerotaidot olivat Suomea paremmat. Samalla kävi ilmi, että noin 600 000 työikäisellä perustaidot olivat tasolla, joka vaikeuttaa työssä ja arjessa pärjäämistä.

Luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaidot antavat perustan aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja työelämässä toimimiselle. Ne antavat pohjan jatkuvalle oppimiselle ja kriittiselle medialukutaidolle. Perustaitojen hyvä taso on koko Suomen etu ja tasa-arvoisen yhteiskunnan piirre ja edellytys.

Tutkimuksen rahoittavat ja sitä ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Opetushallitus on ohjauksen tukena. Toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Petri Haltia (OKM), p. 02953 30096 
  • erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen (TEM), p. 02950 47297

Linkkejä

Tilastokeskuksen tiedote (1.9.) 

Jyväskylän yliopisto
OECD
PIAAC 2012