Hoppa till innehåll

År 2022 får högskolorna cirka 2 300 fler nybörjarplatser

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 10.05 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 11.34
Pressmeddelande
Opiskelijoita ikkunan edessä

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har dragit upp riktlinjer för att utöka antalet nybörjarplatser vid högskolorna runtom i Finland med över 2 000. Yrkeshögskolorna får sammanlagt 822 och universiteten sammanlagt 1 469 nya nybörjarplatser för utbildningar som inleds hösten 2022. Besluten baserar sig på framställningar från högskolorna.

Genom att öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna svarar undervisnings- och kulturministeriet på bristen på kompetent arbetskraft med hög kompetensnivå och fullföljer regeringens mål att höja kompetens- och utbildningsnivån.   

Antalet nybörjarplatser ökas för att trygga tillgången till högskoleutbildning på olika håll i Finland och på olika utbildningsområden. Nya nybörjarplatser riktas till de 21 yrkeshögskolorna och 12 universiteten.

Extra nybörjarplatser riktas i synnerhet till branscher som lider brist på arbetskraft. Förutom att svara på utbildningsbehoven stärker nybörjarplatserna regionernas livskraft. 

- Dessa beslut ger unga utbildningsmöjligheter i hela landet, lindrar bristen på kompetent arbetskraft och höjer Finlands kompetensnivå, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

- Utbildningen är en samhällelig superkraft. Det är viktigt att alla regioner är med och att vårt breda högskolefält stärks, fortsätter ministern.

Av de nya nybörjarplatserna vid yrkeshögskolorna riktar sig över hälften till hälso- och välfärdsområdena, sammanlagt 430 platser. Mer än en fjärdedel av de nya nybörjarplatserna, sammanlagt 235, riktas till databehandling och datakommunikation. För det tekniska området anvisas det tredje flest nya nybörjarplatser, sammanlagt 120. 

Vid universiteten riktas flest nya nybörjarplatser till teknik, sammanlagt 370. Näst mest nya nybörjarplatser vid universiteten införs inom det samhälleliga området, databehandling och datakommunikation samt pedagogik.

De beslut som nu fattats är en fortsättning på den utvidgning av högskoleutbildningen som genomförts under denna regeringsperiod och kompletterar de dryga 10 200 extra nybörjarplatser som riktats till åren 2020–2022

Under 2020–2021 har man svarat på arbetskraftsbehoven inom hälso- och välfärdsområdet genom att utöka sjukskötarutbildningen med sammanlagt 726, psykologutbildningen med sammanlagt 112, läkar- och tandläkarutbildningen med sammanlagt 19, logopedutbildningen med sammanlagt 61 samt utbildningen för socialarbetare med sammanlagt 82 nya nybörjarplatser. Efter tilläggen för 2022 riktas ytterligare 630 nybörjarplatser till sjukskötarutbildningen, 125 till psykologutbildningen, 60 till läkar- och tandläkarutbildningen, 44 till logopedutbildningen och 80 till utbildningen för socialarbetare.

Under åren 2020–2021 har utbildningen inom det tekniska området utökats vid universiteten och yrkeshögskolorna med sammanlagt cirka 1 050 tilläggsnybörjarplatser och utbildningen inom datakommunikation och databehandling med sammanlagt cirka 1 070 nybörjarplatser. Efter tilläggen för 2022 anvisas dessutom cirka 1 100 nya nybörjarplatser till det tekniska området och cirka 960 inom datakommunikation och databehandling. 

Utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik har utökats med flera program. Med strategifinansiering för högskolorna, statsunderstöd och högskolornas prövningsbaserade finansiering har sammanlagt drygt 2 100 nya nybörjarplatser riktats till alla högskolor som ordnar lärarutbildning inom småbarnspedagogik under 2018–2022. Av de nya nybörjarplatserna leder 130 till magisterexamen inom småbarnspedagogik, som bl.a. gör det möjligt att arbeta i ledande uppgifter inom småbarnspedagogiken.

Ökningen av nybörjarplatserna påskyndar ungas tillträde till högskolor 
De nya nybörjarplatserna för 2022 finansieras med 15 miljoner euro ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.  Genom den investering som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt finansieras ökningen av antalet nybörjarplatser på sektorer med brist på kompetent arbetskraft och som stöder ekonomins förnyelse. Syftet med investeringen är att lindra de negativa konsekvenserna av coronakrisen genom att påskynda ungas tillträde till högskolor. Till ökningen av nybörjarplatserna riktas också strategibaserad finansiering och finansiering efter prövning som ingår i den statliga finansieringen av högskolorna. Den slutliga finansieringen av högskolorna bestäms utifrån den faktiska ökningen av antalet som tar emot en nybörjarplats. 

Av de överenskomna tilläggsnybörjarplatserna för 2020–2021 blev 10 procent oanvända. Den finansiering som sparas in från oanvända nybörjarplatser används till nya nybörjarplatser.
    
Nya nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna 2022 (pdf) 
Nya nybörjarplatser vid universiteten 2022 (pdf)

Mer information:

  • Päivi Bosquet, undervisningsråd, tfn 02953 30375
  • Maija Innola, undervisningsråd, tfn 02953 30120
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 02953 30309
     
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Utbildning