Hoppa till innehåll

Ändringar inom- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2023 7.35
Pressmeddelande

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde träder flera lagändringar och andra ändringar i kraft vid ingången av 2024. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste ändringarna.

Utbildning

De genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut för 2024

I gymnasieutbildning är det 7 943 euro per studerande. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är 89,34 euro per undervisningstimme och det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut 95,18 euro per undervisningstimme.

Ytterligare infomation: UKM webbnyhet 9.11.2023  

Kompetensmärken inom det fria bildningsarbetet

Inom det fria bildningsarbetet införs så kallade kompetensmärken med hjälp av vilka en person i fortsättningen kan påvisa sitt kunnande. Kompetensmärkena uppmuntrar personer i en utsatt samhällsställning att utveckla sitt kunnande och förbättra sina egna studiemöjligheter. 

Ytterligare information: UKM pressmeddelande 21.12.2023

Studiestöd

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs

Från och med den 1 januari 2024 är studiepenningen för en studerande som vårdar ett barn sammanlagt 421,01 euro per månad. 

Ytterligare information: UKM pressmeddelande 2.11.2023

Kyrkliga ärenden

Finansieringen och understödet som beviljas evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan begränsas

Den statliga finansiering som betalas till evangelisk-lutherska kyrkan och det statsunderstöd som betalas till ortodoxa kyrkan begränsas med en procentenhet under 2024–2027 som en del av anpassningen av utgifterna inom de offentliga finanserna.

Ytterligare information: UKM pressmeddelande 9.10.2023

Upphovsrätt

Ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek

Upphovsrättslagen ändras i början av nästa år. Utöver ersättningen för utlåning betalas ur statsbudgeten också ersättning till upphovsmännen för användning av e-böcker och e- ljudböcker på bibliotek. Ersättning betalas också till dem som läser in e-ljudböcker.

Ytterligare information: UKM pressmeddelande 21.12.2023

Bibliotek Kyrkliga ärenden Studiestöd Upphovsrätt Utbildning