Hoppa till innehåll

De genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut för 2024 fastställdes

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 13.40
Nyhet

Statsrådet fastställde torsdagen den 9 november de genomsnittliga priserna per enhet för 2024. I gymnasieutbildning är det 7 943 euro per studerande. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är 89,34 euro per undervisningstimme och det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut 95,18 euro per undervisningstimme.

Det sammanlagda beloppet enligt förslaget till förordning uppgår därmed till cirka 1 141 miljoner euro.

I och med att utvidgningen av läroplikten betraktas som en verksamhetsförändring i gymnasieutbildningen, beaktas därtill anslagsökningen för utvidgningen av läroplikten för 2024, sammanlagt 61,2 miljoner euro. Anslagsökningen grundar sig på avgiftsfria läromedel för läropliktiga studerande, handlednings- och tillsynsuppgifter i anslutning till utvidgningen av läroplikten samt ordnande av särskilt stöd i utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning.

De genomsnittliga priserna per enhet för 2024 baserar sig på de faktiska driftskostnaderna för 2019.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Mer information: Timo Ertola, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30083