Hoppa till innehåll

Upphovsrättslagen ändras – ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 14.38
Pressmeddelande

Upphovsrättslagen ändras i början av nästa år. Utöver ersättningen för utlåning betalas ur statsbudgeten också ersättning till upphovsmännen för användning av e-böcker och e- ljudböcker på bibliotek. Ersättning betalas också till dem som läser in e-ljudböcker. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på torsdagen.

Riksdagens svar på regeringens proposition innehåller två uttalanden:

  1. Regeringen följer hur bestämmelserna om ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek fungerar med tanke på de olika rättighetshavare som omfattas av rätten till ersättning och vidtar vid behov åtgärder för att vidareutveckla rätten till ersättning.
  2. Regeringen utreder möjligheten att ersättningen för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek i fortsättningen också ska gälla e-bokhyllor.

Mer information: Jorma Waldén, direktör, tfn 0295 330338

På andra webbplatser

Statsrådets beslut
 

Bibliotek Upphovsrätt