Hoppa till innehåll

70 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildning – 5 miljoner euro för läroavtalsutbildningen för ungdomar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2022 15.08 | Publicerad på svenska 12.5.2022 kl. 15.56
Pressmeddelande
Tytöt tietokoneella

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anordnare av yrkesutbildning 75 miljoner euro. Av finansieringen beviljades 70 miljoner för att anställa lärare och handledare och 5 miljoner för försöket med att revidera grunderna för utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning.

Som en del av programmet Rätt att kunna beviljades 115 utbildningsanordnare totalt 70 miljoner euro för att anställa lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning. 

Genom tilläggsfinansieringen blir det möjligt att anställa nya lärare och handledare samt öka antalet undervisningstimmar för de nuvarande timlärarna. Dessutom kan finansieringen användas för att anställa stödpersonal för undervisningen, vilket innebär att lärarna i högre grad kan koncentrera sig på själva undervisningen. 

- Vi vill säkerställa en högklassig och tillräcklig närundervisning för alla studerande inom yrkesutbildningen. Att de studerande upplever att de får tillräckligt med undervisning och handledning är viktigt inte bara med tanke på lärandet utan även med tanke på yrkesutbildningens dragningskraft, säger undervisningsminister Li Andersson.

Regeringen har riktat sammanlagt 250 miljoner euro till att anställa lärare och handledare åren 2019–2022, och i planen för de offentliga finanserna för åren 2023–2026 har regeringen beslutat att stärka finansieringsbasen för yrkesutbildningen med 50 miljoner euro för ändamålet från och med 2023.

För försöket med att revidera grunderna för utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning beviljades 70 utbildningsanordnare sammanlagt 5 miljoner euro.

Regeringen har i sina halvtids- och ramförhandlingar beslutat att grunderna för fastställande av utbildningsersättning för läroavtalsutbildning ska revideras så att de stöder utbildning för unga och ungas sysselsättning. För reformen kommer det att genomföras ett treårigt försök för att följa upp hur riktandet av utbildningsersättningen påverkar antalet unga läroavtalsstuderande under 20 år utan examen på andra stadiet. För försöket har det reserverats en årlig tilläggsfinansiering på 5 miljoner euro för 2022–2024.

- Genom att förnya utbildningsersättningen försöker vi se till att varje studerande får den högklassiga handledning och det stöd som han eller hon behöver på arbetsplatsen. För dem som avslutar den grundläggande utbildningen lönar det sig att först skaffa sig färdigheter och yrkesskicklighet genom studier vid en läroanstalt, men när kunnandet utvecklas främjas etableringen i arbetslivet av en flexibel övergång till läroavtalsutbildning, säger undervisningsminister Li Andersson.

Utbildningsersättningarna ingår i den statsandelsfinansiering för yrkesutbildning som beviljas utbildningsanordnarna. Om en studerande som avlägger yrkesexamen är yngre än 20 och saknar examen på andra stadiet den dag då läroavtalet inleds, ska detta under försöket beaktas som en höjande faktor i den utbildningsersättning som utbildningsanordnaren betalar till arbetsgivaren för läroavtalsstuderanden. 

Mer information:

  • Petri Lempinen, överdirektör, tfn 02953 30180
  • Johannes Peltola, sakkunnig, tfn 02953 30292

_ _ _ 

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna ingår i genomförandet av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Målet med programmet är att höja kunskapsnivån, stärka jämställdheten och jämlikheten inom utbildningen, minska skillnaderna i inlärning samt att förbättra kvaliteten inom yrkesutbildningen.

Tilläggsfinansiering för yrkesutbildning genom första beslutet om tilläggsprestationer för 2022 (pdf)
 

Li Andersson Marinin hallitus Utbildning Yrkesutbildning