Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen 70 miljoonaa – nuorten oppisopimuskoulutukseen 5 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2022 15.08
Tiedote
Tytöt tietokoneella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 75 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 70 miljoonaa myönnettiin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja 5 miljoonaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun ammatillisessa koulutuksessa.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettiin 70 miljoonaa euroa yhteensä 115:lle koulutuksen järjestäjälle osana Oikeus osata -ohjelmaa. 

Lisärahoituksella voidaan palkata uusia opettajia ja ohjaajia sekä lisätä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimääriä. Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän itse opetukseen. 

- Haluamme varmistaa laadukkaan ja riittävän lähiopetuksen jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle. Opiskelijoiden kokemus riittävästä opetuksesta ja ohjauksesta on tärkeää paitsi oppimisen, myös ammatillisen koulutuksen vetovoiman kannalta, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Yhteensä hallitus on suunnannut opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 250 miljoonaa euroa vuosien 2019–2022 aikana, ja julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 hallitus on päättänyt vuodesta 2023 lukien vahvistaa ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa 50 miljoonalla eurolla tarkoitusta varten.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettiin lisärahoitusta yhteensä 5 miljoonaa euroa 70:lle koulutuksen järjestäjälle.

Hallitus on linjannut puoliväli- ja kehysriihessään, että oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisen perusteita tulee uudistaa tukemaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Uudistamista varten toteutetaan kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. Kokeiluun on varattu 5 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosien 2022–2024 ajaksi.

- Pyrimme koulutuskorvausten uudistamisella varmistamaan osaltaan, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa laadukkaan ohjauksen ja tuen työpaikalla. Perusopetuksen päättävien on hyvä hankkia ensin valmiuksia ja ammattitaitoa oppilaitoksessa opiskellen, mutta osaamisen kehittyessä joustava siirtyminen oppisopimuskoulutukseen ammatillisten opintojen aikana edistää työelämään kiinnittymistä, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Koulutuskorvaukset sisältyvät koulutuksen järjestäjille myönnettävään ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen. Kokeilun aikana koulutuksen järjestäjältä oppisopimusopiskelijasta työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. 

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180
  • asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292

_ _ _ 

Oikeus osata -kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Sen tavoitteena on nostaa osaamistasoa, vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kaventaa oppimiseroja sekä parantaa laatua ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen lisärahoitukset vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä (pdf)
 

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson Marinin hallitus