Hoppa till innehåll

60 miljoner euro utlyses för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden för 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 12.18
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till kommunerna till ett belopp av 60 miljoner euro för kostnaderna för att ordna småbarnspedagogik för barn utan hemkommun som kommit från otrygga förhållanden. Med understödet kan ersättning betalas för de kostnader som uppkommit under perioden 1.1–31.12.2023. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2023.

Understödet är en fortsättning på motsvarande statsunderstöd som delades ut i slutet av 2022. Understödet för 2023 delas ut med stöd av 46 § som fogats till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Syftet med statsunderstödet är att främja möjligheterna för barn som hör till utsatta grupper (barn som söker eller får tillfälligt skydd, som söker internationellt skydd eller så kallade papperslösa barn som saknar uppehållsrätt) att delta i högklassig småbarnspedagogik. Genom understödet uppmuntras kommunerna att ordna småbarnspedagogik för dessa barn. Kommunerna får inte statsandel för att ordna småbarnspedagogik för barn som saknar hemkommun.

- Småbarnspedagogiken spelar en viktig roll i barnens vardag när det gäller att främja deras utveckling och lärande. Inom småbarnspedagogiken kan man erbjuda stöd till barn som flytt från otrygga förhållanden och främja deras inlärning av finska och svenska och integration i det finländska samhället. Ännu har inte alla ukrainska barn som får tillfälligt skydd fått en hemkommun i Finland, vilket skulle garantera kommunen finansiering för småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Understöd kan sökas av kommuner som ordnar småbarnspedagogik. Understödet beviljas kommunvis. Kommunens eller samkommunens ansökan kan omfatta småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent. Understöd kan inte beviljas fysiska personer eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Utlysning 

Mer information: 

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330 386
  • Marjaana Larpa, regeringsråd, tfn 0295 330 480