Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden för 2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd enligt 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för kostnaderna för anordnande av småbarnspedagogik för barn som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt (papperslösa barn).

Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.30 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår till högst 60 000 000 euro. Understöd kan sökas av kommuner som anordnar småbarnspedagogik. Kommunens eller samkommunens ansökan kan omfatta småbarnspedagogik som anordnas av en privat serviceproducent. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som anordnar småbarnspedagogik.

Understöd beviljas för att kompensera de kostnader som uppkommit under perioden 1.1–31.12.2023 för småbarnspedagogik som anordnats för målgruppen för understödet. En utredning över användningen av understödet ska göras senast 30.4.2024.

Ansökningstiden börjar 21.9.2023 och går ut 31.10.2023 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i november–december 2023. För närvarande det har inte reserverats anslag för ersättning av kostnader som uppkommer under 2024.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

•  Undervisningsråd Tarja Kahiluoto tfn. 02953 30386 [email protected]
• Sakkunnig Aili Tervonen tfn. 0295 330216 [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.