Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen vuodelle 2023

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 46 §:n mukaisen valtion erityisavustuksen tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten (paperittomat lapset) varhaiskasvatuksen järjestämiskuluihin.

Myönnettävä erityisavustus on enintään 60 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30. Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat. Kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää hakemukseensa yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.

Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.-31.12.2023 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.4.2024 mennessä.

Hakuaika alkaa 21.9.2023 ja päättyy 31.10.2023 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään marras-joulukuussa 2023. Vuoden 2024 aikana syntyneiden kulujen korvaamiseen ei ole tällä hetkellä varattu määrärahoja.

Varhaiskasvatus

Lisätietoja

• Opetusneuvos Tarja Kahiluoto puh. 02953 30386 [email protected]

• Asiantuntija Aili Tervonen puh. 0295 330216 [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.