Hyppää sisältöön

Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatukseen haettavissa 60 miljoonaa vuodelle 2023

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 12.18
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa kunnat voivat hakea 60 miljoonaa euroa turvattomista oloista tulleiden kotikunnattomien lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksiin. Avustuksella voidaan korvata 1.1.-31.12.2023 syntyneitä järjestämiskustannuksia. Hakuaika päättyy 31.10.2023.

Avustus on jatkoa loppuvuodesta 2022 jaetulle vastaavalle valtionavustukselle. Avustus vuodelle 2023 jaetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin lisätyn 46 §:n nojalla.

Valtionavustuksella pyritään edistämään haavoittuviin ryhmiin kuuluvien lasten (tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien nk. paperittomien lasten) mahdollisuutta osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kuntia kannustetaan avustuksen kautta varhaiskasvatuksen järjestämiseen näille lapsille. Kunnat eivät saa kotikunnattomien lasten varhaiskasvatukseen valtionosuutta.

- Varhaiskasvatuksella on lasten arjessa tärkeä kehitystä ja oppimista edistävä rooli. Varhaiskasvatuksessa voidaan tarjota tukea turvattomista oloista paenneille lapsille ja edistää lasten suomen ja ruotsin kielen oppimista sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikilla Ukrainasta saapuneilla tilapäistä suojelua saavilla lapsilla ei edelleenkään ole Suomessa kotikuntaa, mikä takaisi kunnalle varhaiskasvatuksen rahoituksen, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat. Avustusta myönnetään kuntakohtaisesti. Kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää hakemukseensa yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.

Hakuilmoitus

Lisätietoja: 

  • opetusneuvos Tarja Kahiluoto, 0295 330 386
  • hallitusneuvos Marjaana Larpa, 0295 330 480