Hoppa till innehåll

Europaåret framhåller vikten av kompetens hos befolkningen i arbetsför ålder

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2023 10.04 | Publicerad på svenska 9.5.2023 kl. 15.10
Nyhet

Europaåret för kompetens firas den 9 maj 2023–8 maj 2024. Målet är att uppmuntra personer i arbetsför ålder att identifiera och utveckla sin kompetens samt att hjälpa företag att hitta lösningar för rekrytering av kompetent arbetskraft.

– Temaåret infaller lämpligt med tanke på att det råder en enorm brist på kompetent arbetskraft inte bara i Finland, utan också i hela Europa. Uppdatering av kompetensen, byte av arbetsplats och bransch samt övergångar är en del av arbetslivet. I samband med dessa förändringar behövs det ofta karriärvägledning, som också kan hjälpa individen att identifiera och utnyttja sin egen kompetens under arbetskarriären. Jag tycker att varje år skulle kunna vara ett temaår för kompetens, säger arbetsmarknadsrådet Teija Felt från arbets- och näringsministeriet. 

Finlands prioriteringar för temaåret är åtgärder för att identifiera och synliggöra kompetensen hos personer i arbetsför ålder, kontinuerligt lärande samt tillgång till kompetent arbetskraft. Livslång handledning, invandring och forskningsrön utgör ett viktigt stöd för genomförandet av temaåret.

– Dessa nationella prioriteringar är viktiga när det gäller att svara på individernas och arbetslivets kompetensbehov, men också när det gäller att utveckla utbildningen, fortsätter överdirektören Petri Lempinen från undervisnings- och kulturministeriet.

Anmäl ett evenemang och delta i diskussionen

Temaåret i Finland samordnas av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Ministerierna bjuder in alla som är intresserade att delta i genomförandet av temaåret. Man kan delta till exempel genom att ordna ett evenemang eller genom att bidra till diskussionen med sin egen undersökning eller artikel som anknyter till temat kompetens.

Temaåret i Finland invigs vid ett evenemang på Europadagen den 9 maj 2023 i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Fler evenemang kommer att ordnas i maj och juni. Information om kommande evenemang finns på Europaårets webbplats, där man också kan anmäla evenemang. Kampanjer, utredningar, undersökningar och annat innehåll som anknyter till temat kan lyftas fram på sociala medier med hashtaggen #KompetensÅret. Diskussionen runt om i Europa kan följas under hashtaggen #EuropeanYearOfSkills.

Ytterligare information:
Teea Oja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 161
Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 141