Europaåret för kompetens 

Europaåret för kompetens. Europaåret för kompetens firas den 9 maj 2023–8 maj 2024. Målet med temaåret är att på olika sätt påverka kompetensen och kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder. 

Under Europaåret för kompetens, som firas på initiativ av Europeiska kommissionen, är avsikten att

  • främja investeringar i utbildning och kompetensutveckling 
  • se till att kompetensen är relevant för arbetsmarknadens behov
  • matcha människors ambitioner och färdigheter med möjligheterna på arbetsmarknaden
  • locka människor från tredjeländer med de färdigheter som behövs till EU.

Förhoppningen är att lärandet blir en naturlig del av livet för personer i arbetsför ålder och att kompetensutvecklingen fortsätter under hela arbetslivet. Temaåret betonar tillgången till och kvaliteten på tilläggsutbildning och fortbildning för personer i arbetsför ålder, ett närmare samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsaktörerna samt tillgången till sådan kompetent arbetskraft som behövs i Europa. Det är viktigt att alla är delaktiga i arbetslivet, och därför bör man uppmärksamma sådana grupper som deltar mindre i vuxenutbildning och arbetslivet än andra (t.ex. NEET-unga).

Europaåret för kompetens i Finland

Finlands prioriteringar för temaåret är följande: 

  1. åtgärder för att identifiera och synliggöra kompetensen hos personer i arbetsför ålder 
  2. kontinuerligt lärande 
  3. tillgång till kompetent arbetskraft. 

Livslång handledning, invandring och forskningsrön utgör ett viktigt stöd för genomförandet av temaåret.

I Finland synliggörs kompetensåret bland annat genom evenemang som ordnas av olika aktörer. Europaåret för kompetens lanseras officiellt på Europadagen den 9 maj 2023. Ett mer omfattande lanseringsevenemang där temana behandlas närmare ordnas den 26 september 2023 kl. 9–11.

Syftet med temaåret är att stärka budskapet om vikten av färdigheter. Temaårets budskap uppmuntrar personer i arbetsför ålder att granska sina kompetenser som förvärvats på olika sätt och göra dem synliga för andra. Dessutom uppmuntras alla att utveckla sin kompetens under hela arbetskarriären.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för samordningen av temaåret. Ministerierna bjuder in alla intresserade att delta i genomförandet av temaåret, vilket man kan göra på många olika sätt. 

Frågor och svar om Europaåret för kompetens

Ytterligare information

Teea Oja, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Työllisyys ja toimivat markkinat (TTM), Työmarkkinat (TYMA), Osaava työvoima (OST) 0295047161  


Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330141