Hoppa till innehåll

12,7 miljoner till utvecklande av lärarutbildningen - stöd till bl.a. gymnasiereformen och småbarnspedagogiken

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2018 10.45 | Publicerad på svenska 15.6.2018 kl. 13.36
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 12,7 miljoner euro i understöd till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Genom projektet förnyar man lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning samt stärker samarbetet mellan högskolor och utbildningsanordnare. De 25 projekt som finansieras är en del av programmet för förnyandet av lärarutbildningen.

Projekten främjar särskilt utvecklandet av småbarnspedagogiken samt stödet gymnasiereformen och gymnasielärarnas pedagogiska kunnande. I projekten förbättrar man också ledandet, lärarnas förmåga till utvärdering samt utvecklandet av språkundervisningen och lärarutbildningen. Med är också lärarutbildning som stöder utvecklandet av fritt bildningsarbete och annan vuxenutbildning.

-Det omfattande lärarutbildningsprogram som inleddes under den här regeringsperioden strävar till att ytterligare stärka Finlands stolthet, lärarutbildningen. I besluten betonas ett ännu tätare samarbete mellan kommunerna, skolorna och högskolorna för att stärka lärarnas kompetens, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

-Den senaste tiden har det diskuterats mycket om utvärdering och dess jämlikhet. Lärarnas förmåga till utvärdering har alldeles särskilt beaktats i finansieringen. Utvecklandet av lärarutbildningen ger också en möjlighet att stöda verkställandet av de reformer som är på gång inom gymnasieutbildningen och småbarnspedagogiken, fortsätter Grahn-Laasonen.

---

Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, började under våren 2016 förnya lärarutbildningen som ett omfattande samarbete. Visionen för utvecklandet av lärarutbildningen samt utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som stakar ut strategiska riktlinjer, publicerades i oktober 2016. De första understöden till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen, totalt 15 miljoner euro, beviljades våren 2017. Då fick totalt 20 projekt understöd, och därmed inleddes verkställandet av  utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen.

Under våren 2018 beviljades understöd till 9 koordinerande högskolor. Totalt fick 25 projekt understöd. Sammanlagt 64 ansökningar lämnades in. De projekt som beviljats understöd har ett brett nätverk såväl regionalt som nationellt med högskolor, utbildningsanordnare och andra aktörer.

Lärarutbildningsforumet är en del av regeringens spetsprojekt för att förnya grundskolan.

Mer om lärarutbildningsforumet

 Mer information:

- undervisningsrådet Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214

- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, tfn 0295 3 30134

- projektchef Pauliina Kupila, tfn 0295 3 30280

- specialmedarbetare Daniel Sazonov (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 044 253 4444

Detta är en förkortad version av det finskspråkiga pressmeddelandet. Pressmeddelandet har korrigerats den 21 juni 2018.

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning