Hyppää sisältöön

Opettajankoulutuksen kehittämiseen 12,7 miljoonaa – hankkeilla tuetaan mm. lukiouudistusta ja varhaiskasvatuksen kehittämistä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2018 10.45
Tiedote

Opetusministeriö myöntää opettajankoulutuksen kehittämiseen 12,7 miljoonaa euroa. Hankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa. Rahoitettavat 25 kehittämishanketta ovat osa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa.

Hankkeet edistävät erityisesti varhaiskasvatuksen kehittämistä ja tukevat lukiouudistusta sekä lukio-opettajien pedagogista osaamista. Hankkeissa vahvistetaan myös johtamista, opettajien arviointiosaamista sekä kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämistä. Lisäksi mukana on vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukevaa opettajankoulutusta.

- Tällä hallituskaudella käynnistetty laaja opettajakoulutuksen kehittämisohjelma pyrkii vahvistamaan entisestään suomalaista ylpeyttä, opettajankoulutusta. Päätöksissä korostetaan entistä vahvempaa yhteistyötä kuntien, koulujen ja korkeakoulujen välillä opettajien osaamisen vahvistamisessa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo. 

- Viime aikoina on keskusteltu paljon arvioinnista ja sen tasapuolisuudesta. Opettajien arviointiosaaminen on yksi myönnettävän rahoituksen keskeisistä kohteista. Opettajankoulutuksen kehittäminen antaa myös mahdollisuuden tukea käynnissä olevien uudistusten toimeenpanoa lukiokoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa, Grahn-Laasonen jatkaa.

Vahvempaa osaamista arviointiin, johtamiseen sekä kielitietoiseen opetukseen

Kehittämishankkeissa tuotetaan erityisiä sisältöjä ja verkkomateriaalia arvioinnista opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja ammatissa jo toimiville opettajille. Lisäksi selkiytetään vahvuusperustaisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. 

Johtaminen ja johtamisosaamisen kehittäminen on haaste koulutuksen kentällä. Opettajankoulutusfoorumi on ottanut tähän kehittämisohjelmassaan vahvasti kantaa. Rahoitettavissa uusissa hankkeissa tehdään alueellisia kokeiluja ja niissä tuotetaan valtakunnallinen johtajuusosaamisen perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusmalli.

Kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria vahvistetaan useassa hankkeessa. Korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät kehittävät kielikasvatukseen malleja varhaiskasvatuksesta peruskoulun yläluokille.

Tukea koulutusjärjestelmän uudistumiseen ja opettajien erityisopetuksen osaamiseen 

Toisella asteella vahvistetaan opettajien erityiseen tukeen ja monialaiseen ohjaukseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Lukioiden käyttöön tuotetaan uusia tuki- ja ohjausmalleja. Opettajankoulutukseen laaditaan lukio-opetukseen kohdennettuja erityispedagogisia ja ohjaukseen liittyviä opintosisältöjä ja verkkokoulutuksia.

Lisäksi hankkeissa kehitetään kasvatuksen ammattilaisten osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Hankkeilla tuetaan varhaiskasvatuksen uudistamista ja uusia varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita.

Myönnetyt avustukset

---

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Opettajankoulutusfoorumi käynnisti laajassa yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistamistyön keväällä 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisen vision sekä strategiset linjaukset määrittävä Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin lokakuussa 2016. Ensimmäiset, yhteensä 15 miljoonan euron avustukset opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin myönnettiin keväällä 2017. Tuolloin rahoitusta sai kaikkiaan 20 hanketta, jotka käynnistivät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon.  

Kevään 2018 haussa avustuksia myönnettiin 9 koordinoivalle korkeakoululle. Kaikkiaan rahoitusta sai 25 hanketta. Yhteensä avustushakemuksia tuli 64. Avustetut hankkeet ovat laajasti verkottuneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti korkeakoulujen, opetuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Opettajankoulutusfoorumi on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.
Lisätietoa Opettajankoulutusfoorumista 

Lisätiedot:

- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 3 30134
- projektipäällikkö Pauliina Kupila, puh. 0295 3 30280
- erityisavustaja Daniel Sazonov (ministerin haastattelupyynnöt), puh. 044 253 4444

Tiedotetta korjattu 21.6.2018

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus