Vanliga frågor om småbarnspedagogiken

På denna sida finns en sammanställning över vanliga frågor om småbarnspedagogiken som riktats till ministeriet. Fler svar hittar du på våra projektsidor.

Tillståndsplikt för privat småbarnspedagogik

Anmälningsskyldighet om missförhållanden

Förfaranden som rör anmälningsskyldigheten

Anmälningsskyldighet och dataskydd

Frågor om personalen

Personalens behörighetsvillkor och uppgiftsbenämningar

Frågor från dem som genomgått socionomutbildning

Behörighetsvillkor för steinerpedagogisk småbarnspedagogik

Ytterligare information

Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress:


Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330160   E-postadress: