Uppföljning av regeringsprogrammet 

I regeringens verksamhetsplan följer man med verkställandet av regeringsprogrammet. Åtgärderna är uppdelade i strategiska helheter  i enlighet med regeringsprogrammet. På den här sidan kan du följa med hur i synnerhet de målen i regeringsprogrammet som hänför sig till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde verkställs. Informationen uppdateras genom statsrådets projektdata.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019: Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle