Hallitusohjelman toteuttaminen opetus- ja kulttuuriministeriössä

Hallituksen toimintasuunnitelmassa seurataan hallitusohjelman toteutusta. Toimet on jaoteltu strategisiin kokonaisuuksiin hallitusohjelman mukaisesti. Tällä sivulla voit seurata erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyvien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista. Tiedot päivittyvät valtioneuvoston hanketiedoista.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta