Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förändring av lagen om yrkesutbildning

OKM073:00/2020 Lagstiftningsprojekt

OPH:lle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Lisäksi täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM073:00/2020

Ärendenummer VN/28336/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om förändring av lagen om yrkesutbildning
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 26.4.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  36/2021
  42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 196/2021

Utbildningsstyrelsen skulle ges befogenhet att utfärda en bestämmelse i examensgrunderna för vilken del de examensgrunder som används i Finland kan avvikas från under uppdragsutbildningen eller för examensutbildning som arrangeras utanför Europa. Tillämpningen av föreskrift om undantag i examensgrunderna skulle vara licensbelagt. Dessutom skulle utbildningsexportkommittén regleras i lagen och paragrafen gällande betald serviceverksamhet specificeras.

Ansvarig ministerOpetusministeri Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Sammandrag

OPH:lle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Lisäksi täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää.

Mer om ämnet