Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

OKM073:00/2020 Säädösvalmistelu

OPH:lle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Lisäksi täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM073:00/2020

Asianumerot VN/28336/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (tutkintovienti)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2021
  42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 196/2021

Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa tutkinnon perusteissa määräys siitä, miltä osin Suomessa käytettävistä tutkinnon perusteista voidaan poiketa tilauskoulutuksessa tai Euroopan ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa. Tutkinnon perusteiden sisältämän poikkeamismääräyksen soveltaminen olisi luvanvaraista. Lisäksi laissa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnasta ja täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

OPH:lle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai ETA-alueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Lisäksi täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää.

Lisää aiheesta