Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer

OKM064:00/2021 Organ

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildning

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM064:00/2021

Ärendenummer VN/25629/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 10.12.2019 –

Datum för tillsättande 10.12.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Iiris Patosalmi, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 250
[email protected]

Sammandrag

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildning