Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

OKM064:00/2021 Toimielin

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM064:00/2021

Asianumerot VN/25629/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.12.2019 – 20.6.2023

Asettamispäivä 10.12.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tiivistelmä

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.