Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

OKM064:00/2021 Body

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.

Basic information In progress

Project number OKM064:00/2021

Case numbers VN/25629/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 10.12.2019 –

Date of appointment 10.12.2019

Type of body Working group

Contact person
Iiris Patosalmi, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 250
[email protected]

Summary

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.