Arbetsgruppen för säkra evenemang

Arbetsgruppen för säkra evenemang

OKM059:00/2020 Organ

Työryhmän tehtävänä on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta kokoamalla hyviä käytänteitä kotimaasta ja ulkomailta, laatimalla alalle turvallisuutta edistävät yleiset periaatteet sekä laatimalla suunnitelma periaatteiden ja hyvien käytänteiden välittämiseksi alan toimijoille.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM059:00/2020

Ärendenummer VN/23191/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 2.11.2020 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 22.10.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Tavoitteena on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta kokoamalla hyviä käytänteitä kotimaasta ja ulkomailta, laatia alalle turvallisuutta edistävät yleiset periaatteet sekä laatia suunnitelma periaatteiden ja hyvien käytänteiden välittämiseksi alan toimijoille.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta kokoamalla hyviä käytänteitä kotimaasta ja ulkomailta, laatimalla alalle turvallisuutta edistävät yleiset periaatteet sekä laatimalla suunnitelma periaatteiden ja hyvien käytänteiden välittämiseksi alan toimijoille.

Mer om ämnet