Hoppa till innehåll

Arrangörer med Ansvarsfullt evenemang-stämpel förbinder sig att iaktta heltäckande åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset
Gemensamma principer för hela branschen för evememangsarrangemang medan coronan pågår

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 14.15 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 15.39
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat principer för evenemangsarrangemang som är säkra också under coronaepidemin. Principerna pekar mot framtiden, d.v.s. mot en situation där epidemisituationen i Finland har lugnat sig så att man igen kan ordna evenemang. Genom att förbinda sig till dessa principer kan arrangörerna visa att de utöver att de iakttar myndigheternas anvisningar och rekommendationer också iakttar vissa särskilda åtgärder som branschen och myndigheterna tillsammans utarbetat i syfte att säkra deltagarnas säkerhet. De aktörer som förbundit sig till principerna kan använda stämpeln Ansvarsfullt evenemang i sin kommunikation.

Principerna, som utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, bygger på frivillighet. Syftet med principerna är att stödja evenemangsbranschen i planeringen och genomförandet av evenemang och tillställningar under coronepidemin. Vid utarbetandet av principerna har arbetsgruppen utnyttjat det grundläggande arbete som utförts av Tapahtumateollisuus ry och den goda praxis som redan tagits i bruk under evenemang som ordnats år 2020, och som nu samlats till principer för ansvarsfulla evenemang. 

- Trots att coronasituationen för tillfället är oroväckande, blickar arbetsgruppen framåt. Evenemang föds inte under en natt, utan kräver en lång process av förberedelser. Jag vill tacka branschens aktörer för samarbetet, arbetsgruppens arbete är ett bra exempel på det. Meningen är att  folk, när epidemiläget lugnar sig, vågar delta i evenemang med Ansvarsfullt evenemang-stämpel, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Arbetsgruppen föreslår att det skapas en Ansvarsfullt evenemang-stämpel för evenemangsbranschen. Stämpeln ska visa att arrangören förbundit sig att följa gällande myndighetsanvisningar under evenemanget. Därutöver förbinder sig den som fått stämpeln också till att berätta på vilket sätt evenemanget i praktiken iakttar myndighetsanvisningarna och de nya principerna. I principerna ingår bl.a. tillräckliga avstånd, krav på användning av ansiktsskydd samt utarbetandet av en skriftlig säkerhetsplan. Principerna har utarbetats för epidemins basnivå samt för accelerations- respetive spridningsfasen enligt det förslag till smittskyddslag som för närvarande behandlas i riksdagen. 

- Inom arbetsgruppen lyckades vi raskt skapa gemensamma principer, som vi hoppas ska sprida sig och bli gemensam praxis för branschen i så stor omfattning som möjligt. Med hjälp av den nya stämpeln kan vi stärka förtroendet både hos den stora allmänheten och myndigheterna gällande säkra evenemang och stärka branschens verksamhetsförutsättningar så snart epidemiläget igen tillåter publikevenemang, säger Tapahtumateollisuus chef, Maria Sahlstedt.

Arbetsgruppen fortsätter arbetet i januari. Målet är att tillsammans med evenemangsbranschen och myndigheterna skapa en exit-plan som kan genomföras när epidemin börjar vara över.

I arbetsgruppen ingick företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Institutet för hälsa och välfärd, Kyrkostyrelsen, Finlands kommunförbund rf, Polisstyrelsen, performativ konst, Finland Festivals ry, Helsingin Jalkapalloklubi, Kulta ry, Finlands Olympiska Kommitté rf, Tapahtumateollisuus ry, Warner Music Live, YLE:s evenemang, live och idrott.

Du kan följa med arbetsgruppens arbete i Projektportalen. Där finns också arbetsgruppens principer samlade.  

Mer information:

statssekreterare Tuomo Puumala, tfn +358 295 161 002, undervisnings- och kulturministeriet

chef Maria Sahlstedt, tfn 040 147 0693, Tapahtumateollisuus ry