Regionalt samarbete om skydd av urfolkens traditionella kunskap inom immaterialrättssystemet

Utökat samarbete på nordisk nivå på området för immateriell egendom och skyddet av urfolkens traditionella kunskap

OKM057:00/2020 Projekt

Finland lyfte fram som ett led i sitt ordförandeskapsprogram behovet till ökad dialog om skyddet av nordiska urfolkens traditionella kunskap i samarbete med Sametinget och nordiska experter. Under ordförandeskapsåret ordnades en konferens 11.11.2021 för att få samarbetet i gång. Ökade samarbetet har ingen direkt länk med förhandlingarna inom WIPO:s IGC-kommitté. Temat fortsätter på Norges ordförandeskap 2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM057:00/2020

Ärendenummer VN/16063/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 12.10.2020

Mål och resultat

Målsättningen är att utöka samarbetet för urfolkens traditionell kunskap och immaterialrätt på nordisk nivå; förbättra skyddet av samisk/Nordiska urfolkens traditionella kunskap genom utredningar, samarbete, skolning i praktiken.

Sammandrag

Finland lyfte fram som ett led i sitt ordförandeskapsprogram behovet till ökad dialog om skyddet av nordiska urfolkens traditionella kunskap i samarbete med Sametinget och nordiska experter. Under ordförandeskapsåret ordnades en konferens 11.11.2021 för att få samarbetet i gång. Ökade samarbetet har ingen direkt länk med förhandlingarna inom WIPO:s IGC-kommitté. Temat fortsätter på Norges ordförandeskap 2022.

Utgångspunkter

Samerna bor på tre nordiska länders områden (samt i Ryssland). Samarbete är viktigt för att trygga skyddet av även de övriga urfolkens såson Grönlands inuiters traditionella kunskap. Nordiska samabetet har långa anor inom immaterialrätt och kulturarv. I första hand bör möjligheterna under nuvarande lagstiftning utredas.

Ytterligare uppgifter