Nordiskt samarbete inom traditionell kunskap och immaterialrätt

Utökat nordiskt samarbete inom området för immateriell egendom och skyddet av urfolkens traditionella kunskap

OKM057:00/2020 Projekt

Finland hade som ett led i sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet lyfta fram behovet till ökat samarbete mellan de nordiska länderna för skydd av nordiska urfolkens traditionella kunskap via immaterialrätt. Under ordförandeskapsåret ordnades en konferens 11.11.2021 för att få samarbetet i gång. Ökade samarbetet har ingen direkt länk med förhandlingarna inom WIPO:s IGC-kommitté. Temat fortsätter på Norges ordförandeskap 2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM057:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 12.10.2020

Mål och resultat

Målsättningen är att utöka samarbetet inom urfolksfrågor gällande traditionell kunskap och immaterialrätt inom Norden; förbättra skyddet av samisk/Nordiska urfolkens traditionella kunskap genom utredningar, samarbete, skolning i praktiken.

Sammandrag

Finland hade som ett led i sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet lyfta fram behovet till ökat samarbete mellan de nordiska länderna för skydd av nordiska urfolkens traditionella kunskap via immaterialrätt. Under ordförandeskapsåret ordnades en konferens 11.11.2021 för att få samarbetet i gång. Ökade samarbetet har ingen direkt länk med förhandlingarna inom WIPO:s IGC-kommitté. Temat fortsätter på Norges ordförandeskap 2022.

Utgångspunkter

Samerna bor på tre nordiska länders områden (samt i Ryssland). Samarbete är viktigt för att trygga skyddet av även de övriga urfolkens såson Grönlands inuiters traditionella kunskap. Nordiska samabetet har långa anor inom immaterialrätt och kulturarv. I första hand bör möjligheterna under nuvarande lagstiftning utredas.

Mer om ämnet