Alueellinen yhteistyö alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta IP-oikeusjärjestelmässä

Yhteistyön lisääminen Pohjoismaiden tasolla koskien aineetonta omaisuutta ja alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojaa

OKM057:00/2020 Kehittäminen

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston pj-ohjelmassa tehtiin aloite dialogin lisäämiseksi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta Saamelaiskäräjien ja pohjoismaiden asiantuntijoiden välillä. Yhteistyö käynnistettiin konferenssilla 11.11.2021. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin. Norja on jatkanut teemaa 2022.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2020

Asianumerot VN/16063/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 12.10.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa yhteistyötä Pohjoismaisella tasolla liittyen alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojaan ja IP-oikeuteen; suojaa Pohjoismaissa parannetaan käytännön tasolla teettämällä mm. selvityksiä, kehittämällä parhaita käytäntöjä ja koulutusta tästä aiheesta.

Tiivistelmä

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston pj-ohjelmassa tehtiin aloite dialogin lisäämiseksi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta Saamelaiskäräjien ja pohjoismaiden asiantuntijoiden välillä. Yhteistyö käynnistettiin konferenssilla 11.11.2021. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin. Norja on jatkanut teemaa 2022.

Lähtökohdat

Saamelaiset asuvat kolmen Pohjoismaan alueella (ja Venäjällä). Yhteistyö on tärkeää myös muiden alkuperäiskansojen kuten grönlannin inuiittien perinnetiedon suojan kehittämisessä. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historia IP-oikeuksien piirissä. Ensi vaiheessa olisi selvitettävä nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet suojalle. Grönlannin inuiitit kuuluvat myös Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin.

Lisätietoja