Pohjoismainen yhteistyö perinnetiedon suojaamisessa ja aineettomissa oikeuksissa

Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen alkuperäiskansojen perinteisen tiedon ja aineettoman omaisuuden suojaa koskien

OKM057:00/2020 Kehittäminen

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston pj-ohjelmassa edistetään yhteistyötä Pohjoismaiden välillä alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojelemiseksi aineettomilla oikeuksilla. Yhteistyö käynnistettiin konferenssilla 11.11.2021. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin. Norja jatkaa aloitettua työtä 2022.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 12.10.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa yhteistyötä Pohjoismaisella tasolla liittyen alkuperäiskansojen perinnetiedon suojaan ja IP-oikeuteen; suojaa Pohjoismaissa parannetaan käytännön tasolla teettämällä mm. selvityksiä, kehittämällä parhaita käytäntöjä ja koulutusta tästä aiheesta.

Tiivistelmä

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston pj-ohjelmassa edistetään yhteistyötä Pohjoismaiden välillä alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojelemiseksi aineettomilla oikeuksilla. Yhteistyö käynnistettiin konferenssilla 11.11.2021. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin. Norja jatkaa aloitettua työtä 2022.

Lähtökohdat

Saamelaiset asuvat kolmen Pohjoismaan alueella (ja Venäjällä). Yhteistyö on tärkeää myös muiden alkuperäiskansojen kuten grönlannin inuiittien perinnetiedon suojan kehittämisessä. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historia IP-oikeuksien piirissä. Ensi vaiheessa olisi selvitettävä nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet suojalle. Grönlannin inuiitit kuuluvat myös Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin.

Lisää aiheesta