Alueellinen yhteistyö alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta IP-oikeusjärjestelmässä

Yhteistyön lisääminen Pohjoismaiden tasolla koskien aineetonta omaisuutta ja alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojaa

OKM057:00/2020 Kehittäminen

Saamelaisten osallisuutta on lisättävä heidän perinteisen tiedon ja kulttuuri-ilmausten suojaa koskien. Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä voidaan lisätä Saamelaiskäräjien, saamelaisyhteisöjen, Barentsin ja EU-tason asiantuntijoiden välillä. Tämä portaali sisältää tietoa materiaaleista ja tapahtumista näihin tavoitteisiin liittyen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2020

Asianumerot VN/16063/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 12.10.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa yhteistyötä Pohjoismaisella (PMN) ja Barentsin euro-arktisen neuvoston tasolla liittyen alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojaan ja IP-oikeuteen; suojaa parannetaan käytännön tasolla teettämällä mm. selvityksiä, kehittämällä parhaita käytäntöjä ja koulutusta tästä aiheesta.

Tiivistelmä

Saamelaisten osallisuutta on lisättävä heidän perinteisen tiedon ja kulttuuri-ilmausten suojaa koskien. Rajat ylittävää alueellista yhteistyötä voidaan lisätä Saamelaiskäräjien, saamelaisyhteisöjen, Barentsin ja EU-tason asiantuntijoiden välillä. Tämä portaali sisältää tietoa materiaaleista ja tapahtumista näihin tavoitteisiin liittyen.

Lähtökohdat

Saamelaiset asuvat kolmen Pohjoismaan alueella (ja Venäjällä). Yhteistyö on tärkeää myös muiden alkuperäiskansojen kuten grönlannin inuiittien perinnetiedon suojan kehittämisessä. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historia IP-oikeuksien piirissä. Ensi vaiheessa olisi selvitettävä nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet suojalle. Grönlannin inuiitit kuuluvat myös Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin.

Lisätietoja