Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseohanke

OKM050:00/2018 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM050:00/2018

Ärendenummer OKM/47/040/2018

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 8.10.2018 – 28.2.2019

Datum för tillsättande 8.10.2018

Mål och resultat

Valmisteluhankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma uudesta arkkitehtuuri- ja
designmuseosta. Konseptisuunnitelman laadinta tapahtuu yhteistyössä molempien
museoiden ja niiden edustamien toimialojen, eri yleisöjen, sidosryhmien ja kansainvälisen kentän kanssa. Konseptisuunnitelmassa kuvataan valtion, kaupungin ja museoiden yhteinen näkemys uuden toimintakokonaisuuden keskeisistä tavoitteista, toimintatavoista ja kohderyhmistä sekä kansainvälistä huipputasoa edustavasta toteutuksesta. Suunnitelma on lähtökohta museon vahvan yhteisen identiteetin muodostumiselle ja uuden toiminnan tarvitsemalle tuelle.

Utgångspunkter

Hankkeen taustana on selvitys, jonka opetus- ja kulttuuriministeriä ja Helsingin kaupunki toteuttivat yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kanssa. Selvitys museokokonaisuuden toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä julkistettiin 21.8.2018 ja siinä puollettiin vahvasti uuden museokokonaisuuden toteuttamista.