Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseohanke

OKM050:00/2018 Development

Basic information In progress

Project number OKM050:00/2018

Case numbers OKM/47/040/2018

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 8.10.2018 – 28.2.2019

Date of appointment 8.10.2018

Goals and results

Valmisteluhankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma uudesta arkkitehtuuri- ja
designmuseosta. Konseptisuunnitelman laadinta tapahtuu yhteistyössä molempien
museoiden ja niiden edustamien toimialojen, eri yleisöjen, sidosryhmien ja kansainvälisen kentän kanssa. Konseptisuunnitelmassa kuvataan valtion, kaupungin ja museoiden yhteinen näkemys uuden toimintakokonaisuuden keskeisistä tavoitteista, toimintatavoista ja kohderyhmistä sekä kansainvälistä huipputasoa edustavasta toteutuksesta. Suunnitelma on lähtökohta museon vahvan yhteisen identiteetin muodostumiselle ja uuden toiminnan tarvitsemalle tuelle.

Starting points

Hankkeen taustana on selvitys, jonka opetus- ja kulttuuriministeriä ja Helsingin kaupunki toteuttivat yhteistyössä Suomen arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kanssa. Selvitys museokokonaisuuden toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä julkistettiin 21.8.2018 ja siinä puollettiin vahvasti uuden museokokonaisuuden toteuttamista.