Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

OKM042:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM042:00/2020

Ärendenummer VN/18706/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid – 30.10.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-