Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

OKM042:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM042:00/2020

Asianumerot VN/18706/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu – 30.10.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-