Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

OKM032:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås att de studerandes inkomstgränser som påverkar studiestödet ska höjas med 50 procent. Dessutom föreslås det att tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska kunna förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av krigstillstånd eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter som varit rådande i studielandet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM032:00/2022

Ärendenummer VN/18330/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 17.6.2022 – 29.11.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 37/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 125/2022

I propositionen föreslås att de inkomstgränser som påverkar studiestödet ska höjas med 50 procent. Syftet är att förbättra förutsättningarna för de ungas sysselsättning och de studerandes försörjning. Dessutom föreslås det att tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska kunna förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av krigstillstånd eller till sin allvarlighets-grad därmed jämförbara exceptionella omständigheter som varit rådande i studielandet.

Ansvarig ministerForsknings- och kulturminister Honkonen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 110
[email protected]

Mål och resultat

Lagändringar den 1 januari 2023:
- studerandes egna inkomstgränser ökar med 50 procent från 2021 års nivå och studerande kan tjäna mer än tidigare utan att tappa studiepenning, och
- mottagaren av studielån kan få studielånkompensation, om han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för examen på grund av krigstillstånd eller någon till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbar exceptionell omständighet som varit rådande i studielandet.

Sammandrag

I propositionen föreslås att de studerandes inkomstgränser som påverkar studiestödet ska höjas med 50 procent. Dessutom föreslås det att tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska kunna förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av krigstillstånd eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter som varit rådande i studielandet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.