Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

OKM032:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään yhdellä lukuvuodella sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan olosuhteen viivästettyä opintoja.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM032:00/2022

Ärendenummer VN/18330/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 17.6.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 110
[email protected]

Mål och resultat

1.1.2023 voimassa lakimuutokset , joiden perusteella:
- opiskelijan omat tulorajat nousevat 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta ja opiskelija voi ansaita aiempaa enemmän menettämättä silti tukea sekä
- opintolainansaaja voi saada opintolainahyvityksen, vaikka hänen tutkinnonsuorittamisaikansa ylittää lain mukaisen suoritusaikavaatimuksen, jos opintojen viivästyminen aiheutuu sotatilasta tai vakavuudeltaan vastaavasta olosuhteesta

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään yhdellä lukuvuodella sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan olosuhteen viivästettyä opintoja.

Mer om ämnet