Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

OKM032:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään yhdellä lukuvuodella sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan olosuhteen viivästettyä opintoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM032:00/2022

Asianumerot VN/18330/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.6.2022 – 29.11.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi opintotukilain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2022
  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 125/2022

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla. Tavoitteena on parantaa nuorten työllisyyden edellytyksiä ja opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä. Lisäksi ehdotetaan, että opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voitaisiin pidentää yhdellä lukuvuodella, jos opiskelija osoittaa opintojensa viivästymisen johtuneen opiskelumaassa valinneesta sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavista poikkeuksellisista olosuhteista.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
puh. +358 295 330 110
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

1.1.2023 voimassa lakimuutokset , joiden perusteella:
- opiskelijan omat tulorajat nousevat 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta ja opiskelija voi ansaita aiempaa enemmän menettämättä silti tukea sekä
- opintolainansaaja voi saada opintolainahyvityksen, vaikka hänen tutkinnonsuorittamisaikansa ylittää lain mukaisen suoritusaikavaatimuksen, jos opintojen viivästyminen aiheutuu sotatilasta tai vakavuudeltaan vastaavasta olosuhteesta

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla ja opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidennetään yhdellä lukuvuodella sotatilasta tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan olosuhteen viivästettyä opintoja.

Lisää aiheesta