Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande

OKM022:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I den föreslagna förordningen föreskrivs om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande huvudsakligen på motsvarande sätt som i nuläget. För maximipriset för studentmåltider föreslås en höjning på ca 11 procent.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM022:00/2020

Ärendenummer VN/2705/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 23.3.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

I den föreslagna förordningen föreskrivs om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande huvudsakligen på motsvarande sätt som i nuläget. För maximipriset för studentmåltider föreslås en höjning på ca 11 procent.