Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

OKM022:00/2020 Statute drafting

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista pääosin nykytilaa vastaavasti. Opiskelija-aterioiden enimmäishintoihin ehdotetaan noin 11 prosentin korotusta.

Basic information Completed

Project number OKM022:00/2020

Case numbers VN/2705/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule

Date of appointment 23.3.2020

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Summary

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista pääosin nykytilaa vastaavasti. Opiskelija-aterioiden enimmäishintoihin ehdotetaan noin 11 prosentin korotusta.