Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

OKM022:00/2020 Säädösvalmistelu

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista pääosin nykytilaa vastaavasti. Opiskelija-aterioiden enimmäishintoihin ehdotetaan noin 11 prosentin korotusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM022:00/2020

Asianumerot VN/2705/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 23.3.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista pääosin nykytilaa vastaavasti. Opiskelija-aterioiden enimmäishintoihin ehdotetaan noin 11 prosentin korotusta.