Koulutuspoliittinen selonteko

Stadrådets utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen

OKM011:00/2020 Projekt

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjänteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM011:00/2020

Ärendenummer VN/1972/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 31.1.2020 – 30.4.2021

Datum för tillsättande 31.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod En utbildningspolitisk redogörelse utarbetas

Metod Den utbildningspolitiska redogörelsen genomförs

Kontaktperson
Petri Haltia, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 096
[email protected]

Mål och resultat

Selonteosta laaditaan koulutuksen ja tutkimuksen kokonaistarkastelu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Selonteossa määritellään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät ohjaukseen, rahoitukseen ja rakenteisiin kohdistuvat linjaukset ja toimenpiteet. Tavoitteena on luoda yhteistyössä valmisteltu ja laajasti hyväksytty (valtioneuvosto, eduskunta, laaja joukko sidosryhmiä) perusta pitkäjänteiselle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle kokonaisuutena.

Sammandrag

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjänteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.

Mer om ämnet