Koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle

OKM011:00/2020 Kehittäminen

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjänteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM011:00/2020

Asianumerot VN/1972/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.1.2020 – 30.4.2021

Asettamispäivä 31.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Laaditaan koulutuspoliittinen selonteko

Keino Toimeenpannaan koulutuspoliittinen selonteko

Yhteyshenkilö
Petri Haltia, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 096
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Selonteosta laaditaan koulutuksen ja tutkimuksen kokonaistarkastelu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Selonteossa määritellään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät ohjaukseen, rahoitukseen ja rakenteisiin kohdistuvat linjaukset ja toimenpiteet. Tavoitteena on luoda yhteistyössä valmisteltu ja laajasti hyväksytty (valtioneuvosto, eduskunta, laaja joukko sidosryhmiä) perusta pitkäjänteiselle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle kokonaisuutena.

Tiivistelmä

Hallitusohjelmassa esitetyn osaamisen ja tutkimuksen tiekartan sijaan Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjänteisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tarpeiden mukaisesti.

Lisää aiheesta